Formgjutning

Vad är Metal Die Casting?

1284

Pressgjutning hänvisar till processen att producera metalldelar bildade av en form.Denna process gör att produkter kan tillverkas i massproduktionsskala med hög kvalitet och repeterbarhet.Processen börjar med att smält metall under högt tryck pressas in i en gjuten form.Formen kan innehålla ett eller flera hålrum (hålrum är de formar som skapar delens form).När metallen stelnat (så snabbt som 20 sekunder) öppnades tärningen och skottet (grindar, löpare och delar alla anslutna) tas bort och processen börjar igen.Efter pressgjutningsoperationen bearbetas skottet vanligtvis vidare på en trimform där grindarna, löparna och blixten tas bort.Därefter kan detaljen bearbetas vidare genom vibrationsgradning, kulblästring, bearbetning, målning m.m.

Fördelar med pressgjutning

Pressgjutning av aluminium är den vanligaste processen för att tillverka aluminiumgjutdelar som används i olika industrier.Eftersom aluminium har en utmärkt materialflytbarhet, hög korrosionsbeständighet och hög dimensionsstabilitet med komplexa delar formade.

Pressgjutningsdel av aluminium har hög mekanisk hållfasthet, lätt att gjuta och har en lägre kostnad jämfört med pressgjutningsdelar av zink eller magnesium.

Pressgjutningsdelar av aluminium har fantastiska fysiska egenskaper som tål en hög temperatur, vilket gör att aluminiumgjutning kan användas i bilar, flygplan, medicinska och andra industriprodukter.

Fem steg

Steg 1. Materialsmältning

Eftersom aluminium har en mycket hög smältpunkt (660,37 °C) kan den inte smältas direkt inuti en pressgjutmaskin.Det är därför vi måste försmälta det med en ugn som är fäst viden pressgjutningsmaskin.

Steg 2. Montering och fastspänning av formverktyg

Det är nästan likt formsprutning, pressgjutningsprocessen behöver också ett formverktyg för gjutningsprocessen.Därför måste vi montera formgjutningsverktyget på en kall pressgjutningmaskin.

Pressgjutning av metall

Steg 3. Injektion eller fyllning

Det smälta materialet överförs från ugnen till pressgjutmaskinen med en rörlig skänk.I detta skede kommer materialet att hällas och tvingas in i formgjutningsformens hålighet därmaterialet kyls och stelnar för att erhålla önskade till pressgjutningsprodukter.

Steg 4. Kyla och stelna

Efter att formgjutningsverktyget är helt fyllt med smält material tar det 10 ~ 50 sekunder att svalna och stelna (det beror på delens struktur och storlek).

Steg 5. Delutkastning

När formen öppnas, skulle de gjutna delarna kastas ut av utstötningsstift från formgjutningsverktyget.Då är de rågjutna delarna klara.

Pressgjutning delar Showcase

Raid prototyp verktygsdel

Rapid Prototype Tooling Part

massproduktion pressgjutning delar

Massproduktion pressgjutningsdelar

Skräddarsydd pressgjutningsdel

Anpassad pressgjutningsdel

Pressgjutningsdel utan ytbehandling

Pressgjutningsdel Utan Finshing Behandling

Raid verktygsdel

Prototyp verktygsdel

Funktionell prototyp formgjutningsdel

Funktionell pressgjutningsdel